Vữa ngăn cháy lan FFSC

Vữa ngăn cháy lan FFSC là hợp chất gốc thạch cao có công thức đặc biệt, khi trộn với nước có thể dùng bay hoặc đổ.
FFSC có thể cung cấp tính toàn vẹn ngăn cháy lan lên đến 4 giờ.