Tắc Kê Nhựa Fischer – Fis Ux

Tắc kê nhựa Fischer – FIS UX sẽ giãn nở trong vật liệu nền làm từ vật liệu đặc và tạo thành nút thắt với vật liệu rỗng.  Tắc kê làm từ nhựa chất lượng cao.

Danh mục: