Tắc Kê Nhựa Fischer – Fis Sx

Tắc kê nhựa Fischer – FIS SX phiên bản dài cho chiều sâu neo lớn hơn trong gạch ống xây dựng, bêtông bọt và với tấm thạch cao. Tắc kê làm từ nhựa chất lượng cao.

Danh mục: