Tắc Kê Nhựa Fischer – Duotec

Thích hợp với:

  • Tấm vữa thạch cao
  • Tấm sơ ép thạch cao
  • Ván ép , ván gỗ
  • Thép tấm
  • Bảng nhựa
  • Gạch các loại
  • Bêtông
Danh mục: