Súng bơm keo Fischer

Súng bơm keo Fischer có 2 loại:

  • Súng bơm SG 390 và SG 580
  • Dùng để bơm keo cấy thép neo vào bê tông, tường gạch, đá…
  • Vật liệu: Kim loại
  • Cấy thép neo vào nền đất.