Mũi Khoan Fischer Sds Max IV

Mũi khoan Fischer SDS Max IV Áp dụng cho việc khoan tạo lỗ trên nền vật liệu Bê tông, Gạch các loại. Cũng thích hợp cho đá đặc tự nhiên

Danh mục: