Bulong Hóa Chất Fischer

Bulong hóa chất Fischer là hệ thống liên kết bao gồm:

  • Thanh ren Fischer FTR
  • Và ống  nhộng hóa chất Fischer RM II.
  • Hoặc hóa chất Fis EB II hóa chất Fis V Plus
  • Tư vấn báo giá hiệu quả: 0973 815 525
Danh mục: Từ khóa: