Băng cuốn ngăn cháy Pipe Wraps FiPW

Băng cuốn ngăn cháy Pipe Wraps FiPW

  • Dùng để bọc quanh các ống và đường ống phi kim loại,
  • Với thiết kế để giãn nở và cung cấp khả năng chống cháy lên đến 4 giờ trong khoang ống được tạo ra khi cháy.
  • Liên hệ tư vấn báo giá 097 381 5525